Statistik

Summering

Totalt Antal Hundar över 12 mån: 8 st

MH: 4

HD A:1

HD B: 3

HD C: 0

HD D: 0


Ej röntgade: 1

Ej MH: 1ED 0: 4

ED 1: 0

ED 2: 0

ED 3: 0


Hund

22-10-2020

Axie

Axxa

Aaron

Arrack

Atlas

------------------------------------------------------

28-03-2022

Billie

Bandit

Bastard

------------------------------------------------------

08-07-2022

Carmen

Cookie

Cassie

Ceven of Nine

Ceba

Colt

Cey

C'Hooch

Casper

------------------------------------------------------

10-11-2023

Dice

Dash

D'Birk

Dex

Draco

HD/ED   -   MH


        -                                          JA

B + B / 0                                    JA

B + B / 0                                    JA 

A +B / 0                                      -

A + A / 0                                    JA

------------------------------------------------------


-

-

-                                                 

------------------------------------------------------


-

-

-

-

-

-

-

-

-

------------------------------------------------------


-

-

-

-

-

Övrigt